TECNODECK IS EEN BUITENGEWONE, MILIEUVRIENDELIJKE KEUZE
 

Tropische regenwouden staan onder enorme druk en het is aan ons om ervoor te zorgen dat zij overleven.
Voor de productie van Tecnodeck hoeft er geen één enkele boom te worden omgehakt.
 
Door zorgvuldig geselecteerde houtoverschotten te combineren met een thermoplastische kunststoffen (zonder PVC) is Tecnodeck het resultaat van een geavanceerde technologie waarbij hulpbronnen optimaal worden benut.

Aangezien er geen toxische materialen worden gebuikt en het product volledig recyclebaar is, in Tecnodeck een milieuvriendelijke oplossing.


PVC-VRIJ

Hout-kunststofcomposieten zijn niet allemaal hetzelfde.
In tegenstelling tot andere op de markt verkrijgbare composieten bevat Tecnodeck geen PVC* of ander materiaal dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu.
Tecnodeck is in overeenstemming met REACH.
 
* Voor nadere informatie over het gebruik van PVC:
www.greenpeace.org/usa/toxics/pvc-free

TECNODECK IS CERTIFIED BY FSC - LICENCE CODE C192090

GERECYCLEERD MATERIAAL

Tecnodeck bestaat hoofdzakelijk uit 100% post-industrieel gerecycleerde houtdeeltjes (~60%) en een kleiner gehalte aan HDPE-hars (~35%), die absoluut inert is, niet schadelijk is voor de gezondheid en geschikt is voor aanraking met voedsel. 70% van het totaal van dit kleine harsdeel bestaat eveneens uit gerecycleerd materiaal.
Dit houdt in dat Tecnodeck bijzonder goed scoort op het gebied van hergebruik van pre-consumer/post-industrieel gerecycleerd materiaal, namelijk 80% van het totaal.
 

RECYCLEERBAARHEID

Met betrekking tot de recycleerbaarheid van Tecnodeck kunnen er twee varianten worden onderscheiden:

. Interne pre-consumer/post-industriële recyclage - dit heeft betrekking op de voortgebrachte, relatief ongewijzigde, productieafvalstoffen, die tijdens het productieproces worden hergebruikt. Dit wordt al volgens ISO 14020:2016 door Tecnodeck in de praktijk gebracht.

. End-of-liferecyclage - Tecnodeck kan aan het einde van de levensduur opnieuw worden vermalen voor hergebruik.
Tecnodeck heeft een „terugnameprogramma” in het leven geroepen. Op basis van dit programma neemt Tecnodeck het product aan het einde van de levensduur weer terug om overeenkomstig onze productparameters in ons productieproces te worden vermalen en hergebruikt.